Tamura Natsuki - cooljazzphotos

Satoko Fujii / Natsuki Tamura 2009